Stalen staanders ipv beton. Uniek en alleen bij Schutting Uniek verkrijgbaar!

Stalen staanders ipv beton. Uniek en alleen bij Schutting Uniek verkrijgbaar!

Schutting Uniek is al 18 jaar uw betrouwbare schuttingen leverancier

Schut­ting Uniek levert in heel Neder­land alle soor­ten schut­tin­gen, uniek moderne schut­tin­gen van gre­nen, Dou­g­las of Vuren. alle kleu­ren sta­len staan­ders rea­li­seer­baar kortom, een moderne unieke schut­ting zon­der door­kijk langs de palen als­mede een zeer strak uiter­lijk met natuur­lijk hout gecom­bi­neerd.
Schut­ting Uniek levert aan zowel par­ti­cu­lie­ren als aan bedrij­ven, gemeen­tes en woning­bouw­ver­e­ni­gin­gen. Op onze website krijgt u een goede indruk van ons omvangrijke assortiment.

Schut­ting Uniek plaatst kwa­li­teits schut­tin­gen tegen een scherpe prijs en biedt u als klant een goede ser­vice en een snelle en zeer pro­fes­si­o­nele afhan­de­ling.

Wilt u een ste­vige maar ook zeer moderne schut­ting om uw per­ceel onop­val­lend de schoon­heid van uw tuin te laten accen­tu­e­ren, neem dan con­tact met ons op. Schut­ting Uniek zal u geheel vrij­blij­vend advi­se­ren en met u mee­den­ken. Ook voor aan­pas­sin­gen van uw bestaande bent u bij Schut­ting Uniek aan het juiste adres.